Follow Us

Buteyko Practitioners Norway

Sven-Erlend Anderssen, Norway

Jeg har vært interessert i pustens innvirkning på kroppen i mange år, først kun i forhold til meditasjon og trening av sinnet, men etterhvert som jeg har gått dypere i feltet har jeg blitt minst like interessert i pustens effekt på fysisk helse. Jeg har selv trent forskjellige pusteteknikker over tid for å bli friskere etter langvarig kronisk sykdom, og av disse teknikkene er Buteyko-metoden den som har fungert best. Derfor var det naturlig for meg å oppsøke Buteyko instruktørutdannelse når jeg begynte å bli bedre. I tillegg holder jeg sertifiseringer i Oxygen Advantage, Wim Hof Metoden og HRV Heartmath trening. Summen av disse teknikkene gir meg en velfylt verktøykasse med kraftfulle virkemidler til å veilede mine klienter. Jeg tilbyr nå Buteyko-trening gjennom forskjellige workshops og en til en trening i Norge rettet alle som er interessert i å forbedre sitt pustemønster. Du finner meg på min Hjemmeside Zensven.no, alternativt kan jeg kontakes på
s.e.anderssen@gmail.com

Dayle Abraham – Stavanger

Dayle Abraham first learned the Buteyko method in 2011. She learned the method in Malaysia from her yoga instructor. While she didn’t have any respiratory conditions, the method had a positive impact on her wellbeing and forever changed her life. Breathing less improved her circulation, sleep, and very much improved her sports performance. Dayle now teaches her yoga classes using the principles of Buteyko breathing. Dayle is enthusiastic about sharing the benefits of Buteyko; whether one is coming from a healthy place, or from a place of manifested symptoms. Dayle is currently based in Stavanger, Norway, where she teaches yoga and hopes to share Buteyko through family and adult workshops.

Email: dayleabraham@gmail.com