Follow Us

Buteyko Practitioners
Czech Republic

Kateřina Verni Pavelková

Kateřina Verni Pavelková vystudovala fyzioterapii a ekonomii. Od dětství trpěla alergiemi e častými záněty plic. Když bylo u její dcery zjištěno počínající astma a defekt imunity začala hledat alternativní léčbu. S Butejkovou metodou se seznámila nejdříve přes internet, čtením knih a kurzem pro osobní potřebu v Itálii. Cítila se sama lépe, zmizela i únava. Rozhodla se tedy stát se instruktorem, aby mohla pomoci nejen vlastní dceři ale i jiným lidem. V roce 2014 se účastnila kurzu Patricka McKeowna. Žije a pracuje v Praze. Možnost kurzů v češtině a italštině.

Kateřina Verni Pavelková has studied physiotherapy and economy. From early childhood, she suffered from allergies and frequent pneumonia. When her daughter was diagnosed with incipient bronchial asthma and immunity deficiency, she started to seek alternative treatment. She got acquainted with the Buteyko method via the Internet and books and attended a personal course in Italy. She started to feel better, and even her tiredness seemed to fade away. She, therefore, decided to become an instructor, to be able to help not only her daughter but other people as well. In 2014 she attended a practitioner training led by Patrick McKeown. She lives and works in Prague. The courses are available in the Czech and Italian language at Buteyko Czech Republic clinic.

P: 00420 774 512 730
E: katerina@buteykoclinic.cz